secretariat@fscre.md       (022) 26-65-76

De - adminfscre

Organizația sindicală din cadrul SRL „Bălți-gaz” și-a prezentat raportul de activitate

La 17 decembrie 2019, si-a desfășurat lucrările Conferinţa de dare de seamă şi  alegeri  a organelor de conducere a comitetului sindical al SRL “Bălți-gaz”. 

   Organizația sindicală a SRL “Bălți-gaz” întrunește 452 de membri de sindicat, din care 132 au fost aleși delegați la Conferință.

   Chestiunile discutate în ordinea de zi au fost:

  • Activitatea comitetului sindical pentru perioada 2014-2019 (Raportor, Maria Amarfii)
  • Activitatea comisiei de revizie și control pentru perioada 2014-2019,
  • Alegerea membrilor comitetului sindical și comisiei de revizie și control,
  • Alegerea delegaților la Congresul VII al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova

   Maria Amarfii, președintele comitetului sindical, a menționat că în zilele de astăzi, cînd economia țării se află într-o criză profundă, salariații, ca niciodată, au nevoie de o protecție adecvată a drepturilor lor social-economice și că unica putere reală capabilă să reziste încercărilor și provocărilor este Sindicatul.

   „Actualmente activitatea sindicală trebuie să fie mult mai puternică și stabilă, spre a rezista în această lume zbuciumată, unde condițiile pe piața muncii sunt destul de instabile și suportă modificări rapide. În scopul prevenirii conflictelor sociale, ținînd cont de interesele sociale ale salariaților, scopul principal al sindicatelor rămîne: de a spori protecția drepturilor și garanțiilor salariaților, majorarea sau, în cel mai rău caz, neadmiterea micșorării salariilor, neadmiterea reducerii în masă a angajaților, îmbunătățirea nivelului de trai și muncă al angajaților”, a comunicat Dumneaei.

   Liderul sindical a vorbit despre încercările și succesele comitetului sindical să ofere membrilor de sindicat  o diversitate largă de mijloace legale de acțiuni cunoscute în toată lumea ca drepturi sindicale, principalele fiind următoarele: apărarea drepturilor și intereselor  profesionale, economice, de muncă a membrilor de sindicat, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecția socială a membrilor de sindicat, participarea la soluționarea litigiilor individuale de muncă și a conflictelor colective de muncă.

   Potrivit Doamnei Maria Amarfii, pe parcursul anilor 2015-2019, membrii comitetului sindical au reușit să întrunească  colectivul în diferite activități culturale și sportive.

   O analiză detaliată, pe fiecare capitol în parte, a fost efectuată în informația ce vizează  realizarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de întreprindere.

   În cadrul Conferinței a fost aleasă noua componență a comitetului sindical. Dna Maria Amarfii a fost realeasă în funcție de președinte a organizației sindicale  SRL „Bălți-gaz”.

sala

   Dna Margareta Strestian, Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, prezentă la adunare a felicitat comitetul sindical cu realizările obținute, a dorit mult succes membrilor comitetului sindical nou ales și a oferit Diplomă de mulțumire pentru activitate îndelungată și prodigioasă Dnei Maria Amarfii.

discurs MFdiploma